รับออกแบบป้าย ป้ายโฆษณา
บริการติดตั้งทั่วประเทศ

ผลงานบริษัท

ดี.อาร์.แอดเวอร์ไทซิ่ง ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทธุรกิจชั้นนำมากมาย มากกว่า 30 ปี ตลอดมา
ด้วยทีมงานนติดตั้งมืออาชีพ ติตดั้งทั่วประเทศไทย รับประกันทุกผลงาน
บริษัท ดี.อาร์.แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทธุรกิจชั้นนำมากมาย
มากกว่า 30 ปีตลอดมา ด้วยทีมงานนติดตั้งมืออาชีพ
ติตดั้งทั่วประเทศไทย รับประกันทุกผลงาน
ผลงานบริษัททั้งหมด

บริษัท ดี.อาร์.แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เปิดดำเนินธุรกิจด้านป้ายโฆษณาครบวงจร
ให้บริการด้านการออกแบบและคำปรึกษาต่างๆ
เกี่ยวกับป้าย ออกแบบป้าย ป้ายโฆษณา
รวมถึงขั้นตอนการผลิตติดตั้งที่ทันสมัย

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้านการศึกษาการออกแบบการใช้วัสดุและการติดตั้ง ด้วยการพัฒนาที่ลงตัว และนำเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานประสบการณ์เพื่อให้กลุ่มลูกค้าได้ป้ายที่มี คุณภาพและทันสมัย ตามยุคการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งปัจจุบันป้ายนั้น มีผลต่อการตำเนินงานธุรกิจอย่างมาก
ทางบริษัทได้ ให้ความสำคัญ และอีกสิ่งหนึ่งที่เราคำนึง คือต้องการให้ลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์จากป้ายโฆษณาของเราได้มากที่สุด เพราะป้ายโฆษณานั้นไม่เพียงแต่ทำให้ลูกค้ารู้จักธุรกิจเรา แต่ปัจจุบันยังเป็นส่วนหนึ่งของการตกแต่งสถานที่ประกอบการของธุรกิจ เพื่อให้ดูน่าเชื่อถือ และดูสวยงาม

บริษัท ดี.อาร์.แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เปิดดำเนินธุรกิจด้านป้ายโฆษณาครบวงจร
ให้บริการด้านการออกแบบและคำปรึกษาต่างๆ
เกี่ยวกับป้าย ออกแบบป้าย ป้ายโฆษณา
รวมถึงขั้นตอนการผลิตติดตั้งที่ทันสมัย

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้านการศึกษาการออกแบบการใช้วัสดุและการติดตั้ง ด้วยการพัฒนาที่ลงตัว และนำเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานประสบการณ์เพื่อให้กลุ่มลูกค้าได้ป้ายที่มี คุณภาพและทันสมัย ตามยุคการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งปัจจุบันป้ายนั้น มีผลต่อการตำเนินงานธุรกิจอย่างมาก
ทางบริษัทได้ ให้ความสำคัญ และอีกสิ่งหนึ่งที่เราคำนึง คือต้องการให้ลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์จากป้ายโฆษณาของเราได้มากที่สุด เพราะป้ายโฆษณานั้นไม่เพียงแต่ทำให้ลูกค้ารู้จักธุรกิจเรา แต่ปัจจุบันยังเป็นส่วนหนึ่งของการตกแต่งสถานที่ประกอบการของธุรกิจ เพื่อให้ดูน่าเชื่อถือ และดูสวยงาม

บริษัท ดี.อาร์.แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เปิดดำเนินธุรกิจด้านป้ายโฆษณาครบวงจร
ให้บริการด้านการออกแบบและคำปรึกษาต่างๆ
เกี่ยวกับป้าย ออกแบบป้าย ป้ายโฆษณา
รวมถึงขั้นตอนการผลิตติดตั้งที่ทันสมัย

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้านการศึกษาการออกแบบการใช้วัสดุและการติดตั้ง ด้วยการพัฒนาที่ลงตัว และนำเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานประสบการณ์เพื่อให้กลุ่มลูกค้าได้ป้ายที่มี คุณภาพและทันสมัย ตามยุคการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งปัจจุบันป้ายนั้น มีผลต่อการตำเนินงานธุรกิจอย่างมาก
ทางบริษัทได้ ให้ความสำคัญ และอีกสิ่งหนึ่งที่เราคำนึง คือต้องการให้ลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์จากป้ายโฆษณาของเราได้มากที่สุด เพราะป้ายโฆษณานั้นไม่เพียงแต่ทำให้ลูกค้ารู้จักธุรกิจเรา แต่ปัจจุบันยังเป็นส่วนหนึ่งของการตกแต่งสถานที่ประกอบการของธุรกิจ เพื่อให้ดูน่าเชื่อถือ และดูสวยงาม

บริษัท ดี.อาร์.แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เปิดดำเนินธุรกิจด้านป้ายโฆษณาครบวงจร
ให้บริการด้านการออกแบบและคำปรึกษาต่างๆ
เกี่ยวกับป้าย ออกแบบป้าย ป้ายโฆษณา
รวมถึงขั้นตอนการผลิตติดตั้งที่ทันสมัย

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้านการศึกษาการออกแบบการใช้วัสดุและการติดตั้ง ด้วยการพัฒนาที่ลงตัว และนำเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานประสบการณ์เพื่อให้กลุ่มลูกค้าได้ป้ายที่มี คุณภาพและทันสมัย ตามยุคการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งปัจจุบันป้ายนั้น มีผลต่อการตำเนินงานธุรกิจอย่างมาก
ทางบริษัทได้ ให้ความสำคัญ และอีกสิ่งหนึ่งที่เราคำนึง คือต้องการให้ลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์จากป้ายโฆษณาของเราได้มากที่สุด เพราะป้ายโฆษณานั้นไม่เพียงแต่ทำให้ลูกค้ารู้จักธุรกิจเรา แต่ปัจจุบันยังเป็นส่วนหนึ่งของการตกแต่งสถานที่ประกอบการของธุรกิจ เพื่อให้ดูน่าเชื่อถือ และดูสวยงาม

บริษัท ดี.อาร์.แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เปิดดำเนินธุรกิจด้านป้ายโฆษณาครบวงจร
ให้บริการด้านการออกแบบและคำปรึกษาต่างๆ เกี่ยวกับป้าย ออกแบบป้าย ป้ายโฆษณา
รวมถึงขั้นตอนการผลิตติดตั้งที่ทันสมัย

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้านการศึกษาการออกแบบการใช้วัสดุและการติดตั้ง ด้วยการพัฒนาที่ลงตัว และนำเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานประสบการณ์เพื่อให้กลุ่มลูกค้าได้ป้ายที่มี คุณภาพและทันสมัย ตามยุคการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งปัจจุบันป้ายนั้น มีผลต่อการตำเนินงานธุรกิจอย่างมาก
ทางบริษัทได้ ให้ความสำคัญ และอีกสิ่งหนึ่งที่เราคำนึง คือต้องการให้ลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์จากป้ายโฆษณาของเราได้มากที่สุด เพราะป้ายโฆษณานั้นไม่เพียงแต่ทำให้ลูกค้ารู้จักธุรกิจเรา แต่ปัจจุบันยังเป็นส่วนหนึ่งของการตกแต่งสถานที่ประกอบการของธุรกิจ เพื่อให้ดูน่าเชื่อถือ และดูสวยงาม

บริษัท ดี.อาร์.แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เปิดดำเนินธุรกิจด้านป้ายโฆษณาครบวงจร
ให้บริการด้านการออกแบบและคำปรึกษาต่างๆ เกี่ยวกับป้าย ออกแบบป้าย ป้ายโฆษณา รวมถึงขั้นตอนการผลิตติดตั้งที่ทันสมัย

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้านการศึกษาการออกแบบการใช้วัสดุและการติดตั้ง ด้วยการพัฒนาที่ลงตัว และนำเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานประสบการณ์เพื่อให้กลุ่มลูกค้าได้ป้ายที่มี คุณภาพและทันสมัย ตามยุคการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งปัจจุบันป้ายนั้น มีผลต่อการตำเนินงานธุรกิจอย่างมาก
ทางบริษัทได้ ให้ความสำคัญ และอีกสิ่งหนึ่งที่เราคำนึง คือต้องการให้ลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์จากป้ายโฆษณาของเราได้มากที่สุด เพราะป้ายโฆษณานั้นไม่เพียงแต่ทำให้ลูกค้ารู้จักธุรกิจเรา แต่ปัจจุบันยังเป็นส่วนหนึ่งของการตกแต่งสถานที่ประกอบการของธุรกิจ เพื่อให้ดูน่าเชื่อถือ และดูสวยงาม

D.R.Services

abc Mix & Match LED Letters Sign

โรงงานผลิตโลโก้ และ ตัวอักษร ABS สำเร็จรูป งานระดับพรีเมี่ยม คุณภาพสูง ราคาโรงงาน สามารถนำตัวอักษรมา Mix เลือกสี ติดตั้งเองได้ อย่างงาย ไม่ต้องพึ่งช่างติดตั้ง

Directory Signage

จัดทำป้ายไดเรคทอรี่ ป้ายบอกชื่อห้อง ป้ายห้องน้ำ ป้ายบอกชั้น ป้ายแผนผัง ป้ายเลขห้องพัก อพาร์ทเ้ม้นท์-โรงแรม โดยวัสดุ สแตนเลส สแตนเลสกัดกรดลงสี พลาสติกอะคริลิคเลเซอร์ไดคัท พลาสวู้ดทำสี ฯลฯ

New Product High Tech & Quality

จัดทำป้ายไฟแอลอีดี ข้อความวิ่ง ชนิดภายนอก-ภายในอาคาร สามารถคีร์ข้อความผ่านโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์และเซตลงหน่วยความจำป้ายข้อความวิ่งได้ และเปลี่ยนข้อความได้ตามที่ต้องการด้วยตนเอง

LED Pixel

จำหน่ายไฟแอลอีดีตกแต่งร้านค้า ราคาพิเศษ* หลอดไฟสายยาง หลอดไฟฝนดาวตก หลอดไฟหยดน้ำกระพริบ ป้ายไฟ Open Welcome กล่องไฟแอลอีดี กล่องไฟแบบบาง ฯลฯ

อลูมิเนียมคอมโพสิท

รับหุ้มงานอลูมิเนียม คอมโพสิท (Aluminium Composite Panel) พร้อมทีมงานออกแบบดีไซน์ และสำรวจหน้างานติดตั้ง โดยช่างมีประสบการณ์ มีสไตล์ที่ทันสมัย สวยงาม เมื่อนำมาจัดทำการตกแต่งอาคาร หลังคากันสาด งานป้ายโฆษณา ทำให้ดูโดดเด่น สะดุดตา ทันสมัย อย่างมีเอกลักษณ์
รายละเอียด
บริการคำปรึกษาจากเรา ฟรี!

ป้ายแอลอีดี

LED มีคุณสมบัติดีอย่างไร..เนื่องจากปัจบันประเภทของหลอดไฟ LED มีหลายประเภท ซึ่งแต่ละชนิดนั้นมีคุณสมบัติในการนำมาใช้งานแตกต่างกันขี้นอยู่กับว่าใช้กับงานอะไร ตกแต่งอะไร อีกทั้งปัจจุบันไฟแอลอีดี มีความนิยมมากขั้นเนื่องจากมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน 30,000-100,000 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับคุณภาพหลอดแอลอีดี) และยังดูแลการรักษาและติดตั้งได้ง่าย ใช้กระแสไฟต่ำ ช่วยประหยัดพลังงาน กว่าหลอดแก้วอัดแก๊ส (หลอดนีออนไลท์)
รายละเอียด
บริการคำปรึกษาจากเรา ฟรี!

ป้ายตัวอักษร

ป้ายตัวอักษรผลิตจากอะไรได้บ้าง?ตัวอักษรในงานป้ายโฆษณานั้น สามารถผลิตแปรรูปจากวัสดุได้หลากหลาย เช่น โฟม ไม้พลาสวู้ด ไม้สัก พลาสติกอะคริลิิคโลหะสังกะสี สแตนเลสเงา สแตนเลสขัดด้าน สแตนเลสแฮร์ลาย สแตนเลสมิลเรอร์โกลด์ พลาสติกอะคริลิคปั๊มนูนขอบแสตนเลสหลอดดัดนีออนไลท์ หลอดไฟแอลอีดี ทองเหลือง ทองแดง เป็นต้น การเลือกใช้วัสดุนั้นขึ้นอยู่กับงานดีไซน์ และเหมาะสมกับการนำไปติดตั้งพื้นผิวใช้งานหรือไม่
รายละเอียด
บริการคำปรึกษาจากเรา ฟรี!

ป้ายกล่องไฟ

ป้ายกล่องไฟมีกี่ประเภท?ป้ายกล่องไฟพลาสติกอะคริลิค คือ แผ่นพื้นป้ายจัดทำด้วยพลาสติกอะคริลิคโปร่งแสง ป้ายกล่องไฟไวนิล คือ แผ่นพื้นป้ายจัดทำด้วยผ้าสังเคราะห์ที่เรียกว่าไวนิล คุณสมบัติสามารถจัดทำกล่องไฟได้ขนาดยาวไม่มีรอยต่อป้ายกล่องไฟโรลิ่ง คือ สามารถเปลี่ยนภาพได้ภายในกล่องป้ายเดียวกัน สามารถเปลี่ยนได้ 3-5 รูปป้ายกล่องไฟตัวอักษรข้อความวิ่ง คือ ป้ายไฟ LED ที่สามารถเซตข้อความผ่านคอมพิวเตอร์ ได้ไม่จำกัดรูปแบบ
รายละเอียด
บริการคำปรึกษาจากเรา ฟรี!

ทำไม
ต้องทำป้าย

เนื่องจากปัจจุบันการจัดทำป้ายเข้ามามีส่วนสำคัญในการแข่งขันด้านการตลาดทางธุรกิจ เพื่อเป็นสื่อโฆษณาให้ผู้บริโภคได้รับรู้
อ่านเพิ่มเติม
ทำไมต้องทำป้าย

ป้ายดี
ต้องทำอย่างไร

ป้ายที่ดีดูจากตรงไหน! และต้องทำอย่างไร! สถานที่ในตำแหน่งติดตั้งป้ายต้องให้ได้ตำแหน่งอย่างไรถึงจะได้เรียกว่าป้ายที่ดีได้
อ่านเพิ่มเติม
ป้ายดีต้องทำอย่างไร

ความรู้
ภาษีป้าย

ผู้เป็นเจ้าของ หรือผู้ครอบครองป้ายที่แสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้ ควรรู้
อ่านเพิ่มเติม
ความรู้ภาษีป้าย

เรื่องน่ารู้
พรบ.ป้าย

กฏหมายที่ผู้เป็นเจ้าของยี่ห้อเครื่องหมายการค้า หรือผู้ครอบครองป้ายที่แสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าควรรู้
อ่านเพิ่มเติม
เรื่องน่ารู้ พรบ.ป้าย

เริ่มต้นด้วย "ป้าย" ไอเดียเรา

ผลิตงาน คุณภาพ ราคามาตรฐาน ประสบการณ์กว่า 30 ปี
บริการติดตั้ง ทั่วประเทศ งานด่วน
dr-ads
ที่ตั้ง
บริษัท ดี.อาร์.แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
74/215 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม
ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย
74130
บริษัท ดี.อาร์.แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
74/215 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม
ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย
74130
ติดต่อ
สายด่วน
:
089 989 9991
โทรศัพท์
:
0-2813-7768-9
แฟกซ์
:
0-2811-0514(auto)
เว็บไซต์
:
www.dr-ads.com
อีเมลล์
:
info@dr-ads.com
สายด่วน
:
089 989 9991
โทรศัพท์
:
0-2813-7768-9
แฟกซ์
:
0-2811-0514(auto)
เว็บไซต์
:
www.dr-ads.com
อีเมลล์
:
info@dr-ads.com
โซเชียล
ไลน์
:
dr-ads
เฟสบุ๊ค
:
d.r.signage
ยูทูป
:
dr-ads
ไอจี
:
dr-ads
ไลน์
:
dr-ads
เฟสบุ๊ค
:
d.r.signage
ยูทูป
:
dr-ads
ไอจี
:
dr-ads